ERP Hizmeti Nedir?
Verimliliği arttırır mı?

pricing page title image

Müşterilerimizin kompleks problemlerini en uygun teknolojileri kullanarak çözmelerine destek oluyoruz. Firmanıza özel ERP hizmeti.

ceo

ERP Hizmetleri

 • Nasıl yardım edebiliriz?

  Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemleri güvenilir ve gelişmiş iş süreçlerine odaklanan şirketler için uçtan uca çözümler sunmaktadır. Bununla birlikte bu sistemlerden beklenen katma değerin hızlı, doğru ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, etkin bir proje yönetim yaklaşımını gerektirmektedir.

 • Hazırlık aşamaları:

  Sistem implementasyonu için süreçlerin eksiksiz kurgulanması, doğru tedarikçilerin seçimi, proje kaynaklarının ve risklerin takibi kritiktir. ERP yatırımınızdan beklediğiniz faydayı elde edebilmenize engel olabilecek finansal, operasyonel, teknik ve uyumluluk risklerini ve zorluklarını anlıyor, uluslarası kabul görmüş proje yönetimi metodolojimiz ve en iyi endüstri uygulamaları tecrübemizle size özel çözümler sunuyoruz.

Bazı istatistikler

 • 140

  Entegrasyonlar

 • 380

  Memnuniyet

 • 30

  Projeler

 • 8

  Çalışılan İller

Müşterilerimize yardımcı olduğumuz bazı konular şunlardır:

ERP Stratejisi Çözümleri

V erimliliği arttırmak hizmet hızını ve kalitesini üst düzeye çıkarmak amacıyla ürettiğimiz ERP prjesinin nasıl bir yol izleyeceğine karar verme ve anlaşma süreci.

ERP Uygulama Mimarisi

F irma ihtiyacına göre kullanılacak platformları belirleyerek firmanın ihtiyaçlarını tam olarak cevap veren uygulama ve elektronik ekipmanların belirlenmesi sürecidir.

Proje Yönetim ve Desteği

F irmanın gelecekte oluşacak isteklerine aynı zamanda teknik problemlere müdehale sürecinin yönetilmesi üretilen projenin sorunsuz çalıştırılmasına olanak sağlayacak temel düzey eğitimler. Gerektiğinde projenin devalılığı için gerekli teknik destek.

ERP Destekli Süreç Tasarımı

P rojenin boyutlarını anlamak ve doğru platformları kullanarak en etkili sistemi oluşturmak için gerekli görüşmelerin sağlanması bu sayede firmanın ihtiyaçlarının tümünün belirlenerek faydalı ERP ürünü geliştirme.

Uygulama Tasarım ve Kalite

s ektörüne bağlı olarak üreticelek uygulamanın kalite kontrolü ilgili sektör çalışanlarının kullanım kolaylıkları açısından uygun hale getirmek için gerekli müdehaleler. Üretilen ERP yazılımının kusursuz çalıştığından emin olma sürecidir.

Mevzuata Uyum ve Lokalizasyon Çözümleri

Y asal açıdan firmaları ilgili mevzuatların araştırılıp üretilecek olan ERP projesinin mevzuatlara uygun hale getirilmesi böylelikle firmanın yasal açıdan sorun yaşamamasının hedeflenmesi.

TFRS Dönüşümü ve Yeni Standartlara Uyum

F irmaların gelir gider tabloları doğru analizi işlenmesini Projede oluşturmak. Net sorunsuz mali raporlar oluşturulmasını sağlamak. Hızlı ve pratik olarak mali verilere erişim ve kontrol.

Ana Veri Yönetimi

V erilerin yedeklenmesi işlenmesi gerekdiğinde arındırılması işlemleri konusunda gerekli dökümantasyon ve teknik destek sunarak projenin stabilitesini arttırmak. Firmanın elindeki verileri daha verimli kullanması için gerekli entegrasyonların yapılması.

ERP Bulut Entegrasyonu

F irmaların heryerden erişim sağladıkları platformlar olmasını sağlamak. Bu platformların üst düzey güvenliğini sağlayarak firmanın olası sistem sorunlarının önüne geçerek ERP projesine erişim kolaylığı oluşturmak.

Kullanım detayları çözümleri

V irmanın ihtiyaçları doğrultusunda kullanım kolaylığı sunmak amacıyla gerekli araştırmaların yapılarak güncelleme önerisi sunmak bu sayede firmanın mevcut performansının daha fazla artmasını sağlamak.